pais.jpg

UUDISED

Aktiivsed noored kogevad kogukonna toetust

PRESSITEADE 
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) 
9.06.2016

Noorte piirkondlikute ideede projektifond Nopi Üles! alustas juunis 7-26 aastaste noorte omaalgatuslike ideede elluviimise rahalist toetamist. Noorte aktiivset eluhoiakut edendavaid ja kodukoha arengusse panustavaid tegevusi toetatakse kuni 2000 euro väärtuses. Projekte rahastatakse kuni 2018. aastani. Käesoleval aastal on projektifondi ulatuseks 35 180 eurot.

Loe edasi...

Noorsootöö nädalal noorsootöö lood kõlama

Noorsootöö nädal 2016 kannab pealkirja „Lugude kõla“ ja toimub 7.-13.11. 2016.

Loe edasi...

Alustab 7-26 aastaste noorte ideede toetusfond "Nopi Üles!"

PRESSITEADE

Noorte piirkondlikute ideede projektifond Nopi Üles! alustab 7-26 aastaste noorte omaalgatuslike ideede elluviimise rahalist toetamist.

Loe edasi...

Noorsootöötajatele on loodud tööalase nõustamise süsteem Coachide pank

 

PRESSITEADE

Eesti ANK korraldab koostöös Eesti Noorsootöötajate Koguga (ENK) noortekeskuste juhtide ja noorsootöötajate koolituse juhtide arengu toetamiseks.

Loe edasi...

Teade juhatuse koosoleku toimumisest

Eesti ANK juhatuse korraline koosolek toimub 3.juunil kell 11:00 - 16:00 Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskuses (Veski tn 4, Põltsamaa).

Loe edasi...

Noorte Tugila on juba aidanud 441 õppimise või tööga hõivamata 15-26 aastast noort

PRESSITEADE

Noorte Tugila projekt (www.tugila.ee) tegutseb 40 noortekeskuses üle Eesti alates eelmise aasta novembrist. Tänaseks on Tugilast individuaalset jõustamist ja tuge saanud 441 noort, kes programmiga liitumise hetkel ei õppinud ega töötanud.

Loe edasi...

15-26 aastaste õppimise või tööga hõivamata Noorte Tugila alates 1.04 igas maakonnas

 

PRESSITEADE

Mahukaim noortele suunatud riikliku noortekeskuste progamm Noorte Tugila laieneb alates 1. aprillist kõikidesse Eesti maakondadesse.

Noortekeskuste juurde loodud Noorte Tugilates (www.tugila.ee) pakuvad noorsootöötajad individuaalset jõustamist ja abi 15-26 aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Noor osaleb programmis kuni poole aasta jooksul ning noorsootöötaja aitab lisaks noort luua kontakte nii haridusasutuste, tööandjate kui ka organisatsioonidega.

Loe edasi...

Programm „Murdepunkt“ ennetab noorte riskikäitumist

Täna, 24. märtsil toimub Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna esinduses uue alaealiste mõjutusvahendi – sotsiaalse programmi „Murdepunkt“ mõju-uuringu tutvustamine. Arutletakse programmi „Murdepunkt“ edasisi rahastamisvõimalusi alaealiste õigusrikkujate ja riskikäitumisega noorte abistamisel samanimelise projekti lõppemise järel aprillis 2016.

Loe edasi...

Konverents "Uued lõiked noorsootöös"

PRESSITEADE

Eesti ANK “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” ja “Murdepunkt” projektide rahvusvaheline ühiskonverents "Uued lõiked noorsootöös" toimub täna, 10. märtsil, Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsiooni- ja Ettevõtluskeskuses Mektory. Otseülekanne Postimehe portaalis.

Loe edasi...

Noortekeskuste juhtide tugiprogrammi kutse

Eesti ANK kutsub koostöös Eesti Noorsootöötajate Ühinguga (ENÜ) noortekeskuste juhte ja noorsootöötajaid juhtide arengut toetavale koolitusele.

Loe edasi...

Õppimise või tööga hõivamata 15-26 aastaste noorte nõustamisest Noorte Tugilates

PRESSITEADE 18.02.2016

Noorsootöötajad pakuvad noortekeskuste juurde loodud Noorte Tugilates (www.tugila.ee) individuaalset nõustamist ja abi 15-26 aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Muu hulgas aidatakse noortel luua kontakte nii haridusasutuste, tööandjate kui ka organisatsioonidega. Noor osaleb programmis kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul. Tugilad tegutsevad hetkel 25 noortekeskuse juures kõikjal Eestis. Aprillis lisandub veel 15 keskust.

Loe edasi...

Stipendiumikonkurss "Huviringid noortelt noortele" postertaotlused on hindamiseks üleval Eesti ANK Facebooki lehel!

Pressiteade

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse algatatud stipendiumikonkursi "Huviringid noortelt noortele" eesmärk on avada noorte ideedel põhinevaid ja nende juhendatavaid huviringe noortekeskustes kõikjal Eestis. Konkursile laekunud postertaotlused on hindamiseks üleval 15.-29. veebruarini!

Loe edasi...

Valminud on avatud noorsootöö plakat ja töövihik

2015. aasta veebruarist detsembrini viis Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ellu Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti „Avatud noorsootöö arendamine noortekeskustes,” mille eesmärk oli noortekeskuste teenuste mõjususe suurendamine piirkonna noorte arengu toetamiseks läbi avatud noorsootöö meetodi arendamise noortekeskustes, noorsootöötajate koolitamise ja motiveerimise.

Loe edasi...

Ühiskonverents "Uued lõiked noorsootöös"

Hea noortega töötav spetsialist,

Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsiooni- ja Ettevõtluskeskuses Mektory toimub 10. märtsil konverents "Uued lõiked noorsootöös". Eesti Avatud Noorsootöökeskuste Ühenduse “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” ja “Murdepunkt” projektide ühiskonverentsile on oodatud noortetöö spetsialistid kõikjalt Eestist.

Loe edasi...

Stipendiumikonkursi väljakuulutamine: "Huviringid noortelt noortele"

 

PRESSITEADE 25.01.2016 

Eesti ANK kuulutab välja konkursi, mille kümme võitjat pälvivad igaüks stipendiumi väärtusega 500€. Toetuse eemärgiks on avada noorte ideedel põhinevaid ja nende juhendatavaid huviringe noortekeskustes kõikjal Eestis.

Loe edasi...

Alamkategooriaid